Home
รักแท้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:28 น.
 
ประมวลภาพปี 2014 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2015 เวลา 09:00 น.
 
นิมิตรคริสตจักร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2011 เวลา 10:35 น.

เติบโตร่วมกัน  รักพระคำ  ร่วมกันรับใช้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 03:36 น.
 
ปีแ่ห่งการฉายแสง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 03:28 น.

จงลุกขึ้น ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว


และพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้า เพราะว่าดูเถิด


ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบคลุมชนชาติทั้งหลาย


แต่พระเจ้าจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้า และเขาจะเห็นพระสิริของพระองค์เหนือเจ้า


อิสยาห์ 60:1-2

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 03:34 น.
 
ยินดีต้อนรับ2014 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 03:49 น.

รายการการประชุมวันอาทิตย์


9.00         อธิษฐาน


9.30         เรียนระวีด้วยเสียงเพลง  


10.00        นมัสการ - เทศนา


12.00        ร่วมรับประทานอาหาร


13.30        แบ่งกลุ่มระวีศึกษา


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2014 เวลา 03:54 น.