Home VDOคำเทศนา
คำเทศนาvdo
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อิสยาห์ บทที่6 505
2 ตัดสินใจเชื่อ 499
3 เอาชนะความกังวล 510
4 สิ่งที่ต่อต้านภายในจิตใจเรา 554
5 อีสเตอร์เป็นขึ้นจากความตาย 538
6 พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ 519
7 โรมบทที่5 570
8 รื้อฟื้น-คืนดี3 617
9 รื้อฟื้น-คืนดี2 515
10 รื้อฟื้น-คืนดี1 555
11 ความฝันของโยเซฟ 489
12 วันอีสเตอร์ 546
13 วันวาเลนไทน์ 535
14 ปรับเปลี่ยนมุมมอง 568
15 จงก้าวต่อไปด้วยความเชื่อในปี2015 562
16 พระพร 557
17 ปีใหม่ 505
18 วิธีปฏิบัติต่อพ่อ 525
19 ความเชื่อชัยชนะเหนือปัญหา 586
20 ความเชื่อ 578
21 พระเยซูและเปโตรเดินบนทะเล 539
22 แสวงหาพระยาเวห์ 535
23 เทศกาลขอบพระคุณพระเจ้า 651
24 คำถามสำหรับความเชื่อ4ประการ 616
25 คนค้นคน 595
26 กล้าที่จะคิดที่แตกต่าง 621
27 การอธิษฐาน 596
28 การอัศจรรย์ 629
29 เลือกให้ไปเกิดผล 606
30 เคล็ดลับการดำเนินชีวิตคริสตเตียน 649
31 กระบวนการของปัญหา 653
32 สามเมตรครึ่ง 658
33 วันเพนเทคอสต์ 647
34 ของประทาน 635
35 สวรรค์ 674
36 การทรงสถิตของพระเจ้า 721
37 อีสเตอร์ 646
38 หมายสำคัญของวันอีสเตอร์ 641
39 เผชิญความกดดัน 643
40 ยืนหยัดอย่างมั่นคง 634
41 อดอาหารอธิษฐาน 707
42 การถวาย 691
43 ความรัก 636
44 ความเชื่อ 652
45 ชีวิตคริสเตียนที่เตรียมพร้อม 673
46 ปีใหม่ 684
47 นักกีฬา 660
48 พรปีใหม่ 641
49 การอธิษฐาน 732
50 คุณสมบัติที่พระเจ้าทรงโปรดปราน 896
51 เป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายเนื้อหนัง 794
52 งานพันธกิจในทรรศนะของพระคัมภีร์ 735
53 ไฟแห่งการทดสอบ 726
54 ขอ หา เคาะ 738
55 แผนการของพระเจ้า 741
56 พระประสงค์ของพระเจ้า 706
57 พลังอำนาจ 766
58 ความเชื่อ 782
59 การทรงเรียก 801
60 ฤทธิ์อำนาจ 780
61 หลักการ 3 ต 760
62 ความเชื่อจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร 742
63 คนงานแห่งข่าวประเสริฐ 828
64 อธิษฐานเผื่อการรบสองทาง 806
65 หลักการดำเนินชีวิตคริสเตียน 783
66 1 โครินธ์ บทที่15 703
67 พระคริสต์วันอีสเตอร์ 834
68 ความรัก 760
69 กำจัดจุดอ่อน 785
70 ความรักแบบพระเจ้า 760
71 ก้าวสู่ชีวิต2013 780
72 พรปีใหม่ 822
73 ฤทธิ์เดฃเกิดขึ้นในภาวะกดดัน 839
74 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 784
75 ประกาศพระบารมีพระเจ้า 757
76 พระคุณพระเจ้า 846
77 เงื่อนไขแห่งพระพร 828
78 เชี่ยวชาญในการดี 837
79 ประกาศพระบารมีพระเจ้า 848
80 กีเดโอน 822
81 เอาชนะความพิการ 854
82 พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดา 842
83 การเอาชนะปมด้อย 1085
84 พระเจ้าช่วยหญิงม่ายใช้หนี้ 855
85 ผู้รับใช้ที่มีอุดมการณ์ 906
86 นางลิเดียผู้มีธุรกิจเพื่อพันธกิจของพระเจ้า 965
87 จงเชี่ยวชาญในการดี 840
88 ข่าวประเสริฐเป็นฤิทธิ์เดช 823
89 เราเป็นตะเกียง 878
90 รู้จักพระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริง 843
91 การเจิม 841
92 ความหวังที่ยังดำรงอยู่ 885
93 พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา 968
94 การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 903
95 คริสตจักรธิยาทิรา 953
96 การเป็นขึ้นจากตาย 913
97 พระเยซูในสวนเกทเสมนี 991
98 ฟาริสีและคนเก็บภาษี 955
99 ความรักที่แท้จริง 996
100 ความรัก 900
101 อุปนิสัยสาวก 1 970
102 รากฐาน 2 ชนิด 1975
103 ปีแห่งการส่องสว่าง 905
104 คริสตมาส 976
105 การขอบพระคุณ 873
106 คริสตจักรเปอร์กามัม 1035
107 พลังแห่งสิทธิอำนาจ 957
108 อดอาหารอธิษฐาน 1048
109 ถวายให้พระเจ้า 994
110 เราควรอธิฐานอย่างไร 983
111 ให้กับพระเจ้า(ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์) 2076
112 การถวาย(ดร.ธงชัย ศิริสวัสดิ์) 1285
113 รักของแม่-รักของพระเจ้า(อ.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์) 1282
114 1 ยอห์น 5:1-5ชัยชนะเหนือโลก(อ.สังเวียน ดวงคำ) 1349
115 มัทธิว 15:21-28วันแม่(อ.เปรมวดี เชาวนะพงษ์) 1473
116 มัทธิว9:1-8การให้อภัย(ดร.ธงชัย ศิริสวัสดิ์ 1690
117 ลูกา12:40-48คนต้นเรือนที่สัตย์ซื่อ(อ.มนดณี ศุขสมิติ) 1112
118 โรม8:28 การทรงเรียก3ขั้น(ศจ.สุวัฒน์ เกตุครื้น) 1985
119 อพยพ17:1-7ความเข้าใจ(ดร.ธงชัย ศิริสวัสดิ์ 1510
120 ยอห์น14:24 ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์(คริสตจักรมหาชล) 1407
121 1 ธส. 3:7-11 ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์ 1107