Home VDOคำเทศนา
คำเทศนาvdo
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อิสยาห์ บทที่6 543
2 ตัดสินใจเชื่อ 542
3 เอาชนะความกังวล 551
4 สิ่งที่ต่อต้านภายในจิตใจเรา 589
5 อีสเตอร์เป็นขึ้นจากความตาย 569
6 พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ 557
7 โรมบทที่5 607
8 รื้อฟื้น-คืนดี3 659
9 รื้อฟื้น-คืนดี2 553
10 รื้อฟื้น-คืนดี1 599
11 ความฝันของโยเซฟ 528
12 วันอีสเตอร์ 589
13 วันวาเลนไทน์ 570
14 ปรับเปลี่ยนมุมมอง 608
15 จงก้าวต่อไปด้วยความเชื่อในปี2015 600
16 พระพร 594
17 ปีใหม่ 545
18 วิธีปฏิบัติต่อพ่อ 562
19 ความเชื่อชัยชนะเหนือปัญหา 625
20 ความเชื่อ 623
21 พระเยซูและเปโตรเดินบนทะเล 582
22 แสวงหาพระยาเวห์ 581
23 เทศกาลขอบพระคุณพระเจ้า 694
24 คำถามสำหรับความเชื่อ4ประการ 663
25 คนค้นคน 632
26 กล้าที่จะคิดที่แตกต่าง 662
27 การอธิษฐาน 633
28 การอัศจรรย์ 667
29 เลือกให้ไปเกิดผล 646
30 เคล็ดลับการดำเนินชีวิตคริสตเตียน 688
31 กระบวนการของปัญหา 695
32 สามเมตรครึ่ง 709
33 วันเพนเทคอสต์ 688
34 ของประทาน 677
35 สวรรค์ 715
36 การทรงสถิตของพระเจ้า 759
37 อีสเตอร์ 681
38 หมายสำคัญของวันอีสเตอร์ 681
39 เผชิญความกดดัน 683
40 ยืนหยัดอย่างมั่นคง 675
41 อดอาหารอธิษฐาน 746
42 การถวาย 727
43 ความรัก 676
44 ความเชื่อ 689
45 ชีวิตคริสเตียนที่เตรียมพร้อม 715
46 ปีใหม่ 718
47 นักกีฬา 702
48 พรปีใหม่ 677
49 การอธิษฐาน 777
50 คุณสมบัติที่พระเจ้าทรงโปรดปราน 937
51 เป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายเนื้อหนัง 831
52 งานพันธกิจในทรรศนะของพระคัมภีร์ 774
53 ไฟแห่งการทดสอบ 768
54 ขอ หา เคาะ 781
55 แผนการของพระเจ้า 786
56 พระประสงค์ของพระเจ้า 742
57 พลังอำนาจ 808
58 ความเชื่อ 825
59 การทรงเรียก 844
60 ฤทธิ์อำนาจ 823
61 หลักการ 3 ต 801
62 ความเชื่อจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร 785
63 คนงานแห่งข่าวประเสริฐ 866
64 อธิษฐานเผื่อการรบสองทาง 847
65 หลักการดำเนินชีวิตคริสเตียน 823
66 1 โครินธ์ บทที่15 739
67 พระคริสต์วันอีสเตอร์ 875
68 ความรัก 796
69 กำจัดจุดอ่อน 830
70 ความรักแบบพระเจ้า 804
71 ก้าวสู่ชีวิต2013 821
72 พรปีใหม่ 859
73 ฤทธิ์เดฃเกิดขึ้นในภาวะกดดัน 875
74 พระวิญญาณบริสุทธิ์ 823
75 ประกาศพระบารมีพระเจ้า 799
76 พระคุณพระเจ้า 886
77 เงื่อนไขแห่งพระพร 871
78 เชี่ยวชาญในการดี 877
79 ประกาศพระบารมีพระเจ้า 890
80 กีเดโอน 860
81 เอาชนะความพิการ 897
82 พระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดา 881
83 การเอาชนะปมด้อย 1128
84 พระเจ้าช่วยหญิงม่ายใช้หนี้ 896
85 ผู้รับใช้ที่มีอุดมการณ์ 953
86 นางลิเดียผู้มีธุรกิจเพื่อพันธกิจของพระเจ้า 1007
87 จงเชี่ยวชาญในการดี 880
88 ข่าวประเสริฐเป็นฤิทธิ์เดช 867
89 เราเป็นตะเกียง 921
90 รู้จักพระเจ้าผู้ทรงสัตย์จริง 884
91 การเจิม 882
92 ความหวังที่ยังดำรงอยู่ 927
93 พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา 1009
94 การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 946
95 คริสตจักรธิยาทิรา 1008
96 การเป็นขึ้นจากตาย 963
97 พระเยซูในสวนเกทเสมนี 1047
98 ฟาริสีและคนเก็บภาษี 1013
99 ความรักที่แท้จริง 1050
100 ความรัก 953
101 อุปนิสัยสาวก 1 1016
102 รากฐาน 2 ชนิด 2037
103 ปีแห่งการส่องสว่าง 962
104 คริสตมาส 1038
105 การขอบพระคุณ 927
106 คริสตจักรเปอร์กามัม 1093
107 พลังแห่งสิทธิอำนาจ 1014
108 อดอาหารอธิษฐาน 1112
109 ถวายให้พระเจ้า 1039
110 เราควรอธิฐานอย่างไร 1030
111 ให้กับพระเจ้า(ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์) 2128
112 การถวาย(ดร.ธงชัย ศิริสวัสดิ์) 1344
113 รักของแม่-รักของพระเจ้า(อ.ฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์) 1336
114 1 ยอห์น 5:1-5ชัยชนะเหนือโลก(อ.สังเวียน ดวงคำ) 1405
115 มัทธิว 15:21-28วันแม่(อ.เปรมวดี เชาวนะพงษ์) 1530
116 มัทธิว9:1-8การให้อภัย(ดร.ธงชัย ศิริสวัสดิ์ 1746
117 ลูกา12:40-48คนต้นเรือนที่สัตย์ซื่อ(อ.มนดณี ศุขสมิติ) 1172
118 โรม8:28 การทรงเรียก3ขั้น(ศจ.สุวัฒน์ เกตุครื้น) 2042
119 อพยพ17:1-7ความเข้าใจ(ดร.ธงชัย ศิริสวัสดิ์ 1560
120 ยอห์น14:24 ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์(คริสตจักรมหาชล) 1462
121 1 ธส. 3:7-11 ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์ 1161